Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 4
Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 6
Kyrkofullmäktige, Ekerö Pastorat, kandidat nr 3

Jan-Hugo Nihlén

Aukt Revisor emeritus, 63 år, Ekerö pastorat

Om mig

Under åtti-och nittiotalet var jag engagerad i Södra Sandby församling, Skåne. Under ca 8 år var innehade jag ordförandeposten i dåvarande kyrkonämnden. Familjen flyttade till Stockholm i början av 2000. Jag har i stort sett i hela mitt vuxna liv arbetat som auktoriserad revisor. Var delägare i den världsomspännande firman Deloitte. Jag valde att gå i "pension" vid 61 års ålder. Är dock verksam i en del styrelser. Intresserar mig för Odd Fellow och Svenska Kyrkan. Är med i KF o KR i Ekerö.

jan-hugo-nihlen-head

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • en kyrka utan partipolitik
  • förenkla administrationen – behövs 90 personer i stiftsfullmäktige?
  • allas rätt att vara ett med gudstjänsten
  • verkligen inkludera alla, troende, tvivlande och sökande
  • låta musiken flöda i kyrkorummet
  • vara ”den barmhärtiga samariten” i allt vi gör