Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 14

Ingrid Kockum

Professor, S:t Matteus

Om mig

Jag har varit aktiv i olika kyrkor sedan tonåren. Jag har engagerat mig i POSK då jag tycker att beslut som rör kyrkan ska fattas av de som är aktiva i kyrkan. Jag har den senaste mandatperioden varit POSK representant i kyrkorådet i S:t Matteus församling. Till vardags arbetar jag som professor på Karolinska Institutet.

Ingrid2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Öppenhet

Jag vill att svenska kyrkan ska möta alla som de är med det kristna budskapet.

Klimatet

Jag tror att kyrkan har en viktig roll att spela när det gäller att motivera människor att ändra sina beteenden så att vi bättre tar hand om den skapelse vi är satta att förvalta.