Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 12

Inger Linge

Civ.ek, Ekerö

Om mig

inger-linge-200

Det här vill jag verka för inom kyrkan

De kommande åren är avgörande för Svenska Kyrkans ställning och förtroende hos medborgarna. Vi behöver tänka i två olika riktningar.
Dels handlar det om att se till att tröskeln inte blir för hög för nya intresserade att komma in i kyrkan. Då är musiken ett viktig. För många kan första steget bli en musikgudstjänst.

Men å andra sidan handlar det om att se till kyrkans huvuduppgift; att fira gudstjänst. Och göra detta så enkelt och avskalat som möjligt. Då behövs inga nya riter och inte heller detta fokus på nya byggnader.