Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 5

Eva-Maria Munck

Musiklärare

Om mig

Jag har varit engagerad i Svenska kyrkan sedan min konfirmation.

Jag är utbildad musiklärare och har även en teologisk examen i ”Religion i fred och konflikt”.

Körsång i kyrkan, både klassisk och gospel, är en självklar del av mitt liv och jag har egen musik i strömningstjänsterna.

Engagemang i kyrkans internationella arbete har länge varit påtagligt i mitt liv. Insamling till Act Svenska kyrkan samt påverkansarbete för rättvis handel och Fairtrade, fredsfrågor och klimat.

DA57A3C6-9B7B-411C-8D15-7B8DDB679209

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Den världsvida kyrkan – som ger röst åt de utsatta  

Svenska kyrkan finns i en världsvid kyrka. Vi har ett uppdrag att vara röst, i tro och handling, åt utsatta och svaga, både i Sverige och globalt. Genom diakonin och Act Svenska kyrkans arbete. Ekumeniskt (kyrkorna tillsammans) och interreligiöst.

Kyrkomusiken – i olika genres 

Att värna och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen, i olika genres (både klassiskt och gospel), ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill att människor i alla åldrar kan fortsätta få lära sig och musicera i kyrkan.

En inkluderande kyrka för alla åldrar 

Jag vill fortsätta vara med och verka för en inkluderande kyrka som finns för alla livets skeden, för människor i tro och tvivel och som tar ställning i viktiga samhällsfrågor.