Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 6

Erik Ringheim

Präst, 38 år, Upplands Väsby, Eds församling

Om mig

Jag är en helt vanlig småbarnsfar som bor tillsammans med min fru och barnen i ett radhus i Upplands Väsby.
I skogen finner jag mitt lugn och där rastar jag mina lungor - jag älskar nämligen att springa över stock och sten och allra helst när det är lerigt och regnigt.

När jag inte gör det tjänstgör jag som präst och distriktschef i en norrortsförsamling och har också fått möjlighet att gå in som ersättare i Kyrkomötet under mandatperioden 2018-21.

Erik CV

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för kyrkans uppdrag inom de fyra områdena av gudstjänst, mission, undervisning och diakoni och där vill jag se en särskild satsning på undervisning. Därför vill jag i Stiftsfullmäktige möjliggöra och stödja församlingarna i

*arbetet för lärande och undervisning
*stärka stiftets stödjande funktion på församlingarnas villkor

och även i
*arbetet med kyrkans ekumeniska relationer lokalt och globalt

och i allt
*låta teologi och ecklesiologi leda samtalen framför ideologi och parti