Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 35

Bertil Persson

Kyrkvärd, teol.kand., civilekonom, Gribbylund

Om mig

Ledamot i Kyrkomötet i 5 mandatperioder. Är nu ordförande i kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd och ser att ekonomin är alldeles för stark på nationell nivå och alltför för svag i många stift och pastorat/församlingar. Här finns mer att göra.
Viktigaste uppgiften nästa mandatperiod blir att flytta eller banta ner uppgifter från kyrkokansliet till stiften och göra nationell nivå till en serviceorganisation för stiften, inte en utförare.

Bertil Persson

Det här vill jag verka för inom kyrkan