Stiftsfullmäktige, Stockholms stift, kandidat nr 32

Axel Göthberg

Extrapedagog, Lidingö

Om mig

Jag är aktiv ungdomsledare i Lidingö församling sedan 2014. De senaste två åren har jag varit en av Lidingö församlings medarbetare på heltid. Jag har främst arbetat med konfirmation och ledarutbildning men också med barnkörer, inom vaktmästeriet & diakonin.

Utöver min kyrkliga bakgrund har jag bland annat en fot i försvarsmakten. Efter 11-månaders värnplikt vid Livgardet är jag tidvis tjänstgörande soldat vid 12:e motoriserade skyttebataljonen.

AGöthberg.Bild.Press1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag brinner för att stiftet även ska vara minst lika levande och blomstrande även om 10 år. För att stiftet ska kunna vara det, behöver vi framtidssäkra Stockholms stift och stoppa Svenska kyrkans medlemstapp. Det gör vi genom att bland annat döpa och konfirmera fler än vad vi gör idag.

 

Ungdomarna – Kyrkans framtid

Med mina 7 års erfarenhet som ungdomsledare varav 2 år på heltid som extrapedagog i Lidingö församling bär jag med mig stora erfarenheter inför eventuella framtida förtroendeuppdrag. Jag vill därför vara de ungas röst, där stiftet på riktigt satsar på stiftets ungdomar.

 

Min erfarenhet är att det är svårare att arbeta med dop och mission gentemot medelålders vuxna jämfört med barn och ungdomar. Därför är det avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan att delaktigheten i församlingslivet sker i tidig ålder. Därför vill jag att stiftet:

  • Har en konfirmationshandlingsplan som är realistiskt och tillämpbar för alla stiftets församlingar.
  • Att en strategi och program tas fram för fortbildning och ledarförsörjning i Stockholms stift.
  • Tillser att församlingarna i högre grad satsar på dop och konfirmation.
  • Att volontär år, trainee-år och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering.
  • Att beslut som tas harmoniserar och anpassar sig till det som biskopen talat mycket om, kyrka i nytt landskap.
  • Att stiftet arbetar med att få fler unga till att vara delaktiga i församlingarnas gudstjänstliv.

 

Konfirmation på lika villkor

Jag upplever att de privata arrangörerna, föreningar och stiftelser som bedriver konfirmationsläger i Stockholms stift hamnar lite i skymundan. De gör ett gediget och bra arbete för stiftet genom att konfirmera 100-tals ungdomar varje år. Däremot är min erfarenhet och de underrättelser jag mottagit att samordning och tillsyn med församlingarna inte sker på ett adekvat sätt. Min och många andra församlingar finansierar delar av dessa läger genom en clearingavgift, därav anser jag att det är rimligt att församlingar får ta del av en större insyn i vad våra gemensamma medel går till. Här menar jag att stiftet har viktig roll som samordnare. Därför upplever jag det som viktigt för stiftet att denna fråga lyfts upp på dagordningen och diskuteras. Sammanfattningsvis vill jag därför att stiftet har:

  • Mer tillsyn över privata aktörer, föreningar och stiftelser som bedriver konfirmationsläger.
  • Mer samordning på stiftsnivå mellan konfirmandens hemförsamling och aktören som bedriver konfirmationsundervisningen.
  • Tydliga strategibeslut kopplat kring  stiftets konfirmationsundervisning.