Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 16

Arne Leeb

Civ ek och Korist, 72 år, Katarina församling på Södermalm i Stockholm

Om mig

Korist i Cappella Catharinae, pensionerad vd och management konsult, medlem i KF/KR och ordf ekonomiutskott, medlem i Benhusets konstnärliga råd samt gravgruppen i Katarina församling. Har arbetat med lednings- och styrningsfrågor i hela mitt yrkesverksamma liv och vill bidra med den erfarenheten in i församlingsarbetet. Delaktig i församlingens körliv under många år och var mycket aktiv projektet med återuppbyggnaden av Katarina Kyrka i början av nittiotalet.

arne_

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Nytt reformerat valsystem

Partipolitiken bort från kyrkovalen

Indirekta val till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige

 

En öppen välkomnande kyrka

Friare och mer inkluderande gudstjänstformer. Kyrkomusiken i centrum

 

Församlingsarbetet o förtroendevalda

Professionalisering av rollerna i det lokala arbete i församlingen, kunskap och kompetens vägledande för förtroendevaldas roller i  församlingen.