Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets, kandidat nr 2

Anders Roos

Prost, Upplands Väsby

Om mig

Ander Roos

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Kyrkan och församlingen tillhör Kristus, inte något politiskt parti eller nomineringsgrupp.
  • Bibeln och Bekännelseskrifter måste vara rättesnören för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
  • Församlingens gudstjänst är centrum för all annan församlingsverksamhet. Där möts anställda, förtroendevalda och ideella som sedan samverkar i allt församlingens liv.
  • Det är viktigt att vi följer de ekumeniska dokument vi bejakat. Detta kommer att påverka organisationen i Svenska kyrkan.