Aktuellt

2021-04-17 MEDLEMSMÖTE

Välkommen till medlemsmöte lördagen den 17 april lö 10-13
Prosten Gunnar Persson Västerås/Ludvika kommer att tala på ämnet KYRKANS UPPDRAG i en tid av förvirring, ensamhet och extremism.
Gunnar har lång erfarenhet av medlemsvård och medlemskontakt och har mycket att lära oss om hur vi kan bidra md att göra kyrkan relevant och meningsfull i vår oroliga tid.
Efter ett anförande öppnar vi för frågor och diskussion.

2021-03-20 ÅRSMÖTE

Välkommen till årsmöte lördagen den 20 mars kl 10-14.
Alla medlemmar är välkomna. Varje lokalförening har rätt att sända 2 ombud med rösträtt.
Lokalförening med mer än 20 medlemmar äger rätt att sända 3 ombud med rösträtt och ytterligare ett ombud för varje tjugotal däröver.

Utöver årsmötesförhandlingar kommer mötet att bestämma listor för stifts- och kyrkomötesval samt diskutera valfrågor.

Medlemsmöte den 2021-02-03

Välkommen till medlemsmöte onsdag 3 februari kl 18, som blir ett möte på datorn – tyvärr tycker många men ett måste under rådande omständigheter.

Vi är glada att kunna meddela att kvällens gäst är biskop Andreas Holmberg, som inleder med en kort andakt, sedan ger en kort presentation av sig själv och talar om Kyrka i nytt landskap med tid för frågor.

Valförberedelser
Sedan kommer resten av mötet att handla om valförberedelser. Och vi informerar om vilken marknadsförening vi planerar. Informatören i Riks-POSK Victor Ramström deltar i mötet för att kunna svara på frågor.

Ny Facebooksida
Vi har startat en ny Facebooksida, som heter POSK Stockholm, som är vår nya officiella Facebooksida. Klicka på denna länken nedan och gilla sidan, men allra helst gör dig till följare, så kommer du att få information också den vägen i fortsättningen. Gå in på sidan nu och här.

OBS! Den tidigare Facebooksidan POSK i Stockholms stift är inte längre föreningens sida!

Svara om Du vill vill vara med på mötet
Svara gärna till  lo.landin@ebc.se>

Medlemsmötet den 2020-11-28

Mötet inleddes med ett föredrag av Anna Norrby, som talade om Pedagogisk predikan.
Mötet avslutades med en frågestund och diskussioner.

Höstmötet den 2020-10-17

Mötet inleddes med ett föredrag av Jonas Eek. Därefter berättade Lars Jakobsson lite om förberedelserna inför närmaste kyrkoval som äger rum hösten 2021. Mötet avslutades med en sammanfattning av L O Landin och en frågestund.

L O Landin har gjort en sammanfattande rapport, se POSKs HÖSTMÖTE 2020.

 

Årsmötet den 2020-10-12

Stiftsföreningen POSK Stockholms stift hade inbjudit alla medlemmar i lokalföreningarna och enskilda medlemmar till årsmöte måndag 23 mars i Sofia Församlingshem.

Men, som bekant, så inträffade ju allt detta med Coronaepidemin.
Så mötet flyttades framåt i tiden och har nu till sist avhållits som ett video-möte den 12/10.

Protokoll kommer när det är reviderat.