Kontakt:

Joen Lagerberg

joen@lagerberg.se

I St Johannes församling representeras POSK av grupperingen För St Johannes församlings bästa.

Länk till kandidatlista>>