Rapport

Det har nu gått ett år sedan jag valdes till ordförande i dåvarande SFv-DM, numera POSK.
Det har varit ett händelserikt, men samtidigt fantastiskt roligt år. Jag har haft en styrelse bakom mig som verkat för nomineringsgruppens bästa och varit väldigt aktiva.
Det har ju varit ett valår och vi tillsammans har arbetat för att nomineringsgruppen skulle få ett bra resultat, vilket sedan visade att det blev. Nomineringsgruppen gick till val under namnet POSK och ökade med två mandat och blev tillsammans med Borgerligt Alternativ den näst största nomineringsgruppen. Vilket var väldigt glädjande.

Efter att alla viktiga poster tillsatts fick vi ordförandeposten i Kyrkofullmäktige och andre vice ordförande platsen i Kyrkorådet. Vi har alltså fått platser med stort inflytande och där vi med gemensamma krafter kommer att vara med och påverka till församlingens bästa.

Nu har ett internt arbete påbörjats för att POSK i Spånga-Kista Församling skall få fler medlemmar och jag vill uppmana alla som stöder oss att bli medlem i nomineringsgruppen för att vi skall bli ändå starkare. Känner ni personer som skulle vara intresserade av att vara medlem i vår nomineringsgrupp, anmäl detta till någon i styrelsen. Vi har vid vårt senaste årsmöte beslutat om att man kan vara STÖDMEDLEM ett år och pröva på om POSK är det rätta för en själv. Som stödmedlem betalar du ”bara” 50:-/år och kan då känna efter om det är POSK som är det rätta för Dig.

Kista 9 mars 2018

Holger Pettersson
Ordförande