Kyrkovalet

Då var kyrkovalet avslutat.

Vi gjorde ett mycket bra val och jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i förberedelserna och arbetet under valdagen.
Nu börjar arbetet med att först tillsätta våra kandidater, därefter skall vi försöka uppfylla våra visioner som vi gick till val på.
Ett krav som jag ställer på oss som åtar sig ett uppdrag är, att vi skall vara närvarande i stort sett vid alla tillfällen som vi kallas till. Jag anser att har vi åtagit oss ett uppdrag skall vi också uppfylla de krav som uppdraget kräver.

Nu till arbetet som ordförande för nomineringsgruppen.
Jag har innehaft tjänsten 6 månader och det har varit ett både roligt och krävande arbete, men jag har många utmärkta medarbetare som har gjort arbetet mycket lättare.

En trevlig höst och vinter vill jag önska alla medlemmar.

Er ordförande
Holger