Eva Nilsson

Jag kom till Spånga 1967 tillsammans med mina föräldrar och tre bröder. Från att först ha känt mig som en främling här, kan jag idag inte tänka mig en bättre plats att bo på.

Efter studenten läste jag Matte, Kemi, ADB och Mikrobiologi på Universitetet. Jobbade några år på Karolinska Institutet innan jag sadlade om till programmerare och började vid SJ Data 1979. 2006 fick jag anställning på Samtrafiken och jobbade där till 2015, då jag gick i pension. Jag trivdes verkligen med mitt jobb och att arbeta med tåg och tidtabeller.

Som min far trivs jag också med att engagera mig i föreningslivet. Det har öppnat många dörrar till gemenskap.  Eftersom jag sedan 40 år är beroende av rullstol för att ta mig fram, blev det mer eller mindre nödvändigt att engagera sig i handikapprörelsen, i mitt fall DHR. Genom att vara många, har man större genomslagskraft för sina synpunkter. Det går framåt men alltför långsamt. Det finns fortfarande mycket att göra, inte minst inom området Tillgänglighet och bemötande.

Genom min far kom jag också i kontakt med Spånga kyrka med sin omfattande verksamhet. Den glädje och entusiasm man möter där, vill jag som förtroendevald, att så många som möjligt i vår församling skall upptäcka och få del av.