Kyrkovalet 2021

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Spånga-Kista församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.
POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik.

Nedan återfinns vår kompletta broschyr med mer information om oss och vår vision samt vilka som kandiderar i kyrkovalet 2021.

POSK Broschyr 2021