Kandidat nr 8

Eva Nilsson

Solhem

Om mig

Gick i pension 2015 efter ett långt och engagerande arbete med att utveckla tåg och busstidtabeller. Har ett stort intresse för vår miljö och ett samhälle där alla kan delta.

evaveranda_0055-2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill att kyrkan i första hand ska värna om de äldre och sjuka och se till att alla ska kunna delta i de aktiviteter som erbjuds. För att göra det möjligt krävs bl.a. att den fysiska miljön tillgängliggörs.