När kommer bussen?

Återigen har det blivit avslag på församlingsbornas önskan om att en buss (just nu buss 514) skall stanna vid kyrkan. Anledningen till avslaget är ett för lågt kundunderlag vid den hållplatsen samt en önskan från SL att ha en enhetlig tidtabell, där alla avgångar går samma väg. Man låter dock några turer trafikera kyrkan i samband med helgens gudstjänst, då antalet resande vid hållplatsen bedöms vara större.

Vad man glömmer beakta är att begravningar, dop, bröllop samt många andra aktiviteter sker i kyrkan eller prästgården under vardagar. Många människor vill också besöka kyrkogården och alla har inte bil.

Redan 2005 hade Spånga-Tensta Pensionärråd under många år arbetat med frågan kring en servicelinje i stadsdelen. Bl.a. p.g.a svårigheten att komma till och från Spånga Kyrka och Fristad servicehus.  Till kyrkan fanns då som nu bara bussförbindelser på helgerna och de var dessutom otillgängliga för personer i rullstol.

Rådet vädjade då till SL och politiker om nytänkande för att minimera risker för isolering och trafikfaror. Man var överens om att förutsättningarna för äldre och rörelsehindrade inte var så bra överallt.   

Man kan nu drygt 10 år senare konstatera att vi står och stampar på samma plats. 

Kravet på effektivitet får inte gå ut över äldre och funktionshindrade. Vi lever i ett segregerat samhälle och att isolera äldre förstärker segregationen ännu mer. Ett litet steg att motverka det är om SL låter buss 514 göra uppehåll vid kyrkan, så att kyrkobesökare i alla åldrar kan ta sig dit.  

/Eva