Hur naturlig är vår natur…

Har i jul läst nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj roman ”Bön för Tjernobyl”. 26 april är det 30 år sedan olyckan i kärnkraftverket inträffade.
Det är skrämmande att läsa dessa vittnesskildringar om vad som hände och vilka konsekvenser det fick på människor och natur i Vitryssland. Det förvånar mig att så lite sagts om detta i media under dessa 30 år. Att man inte ens efterfrågat fakta. Förhoppningsvis får vi en avrapportering i vår om antal döda och skadade efter katastrofen samt vilka effekter som fortfarande finns i naturen.

Något jag blev påmind om i boken var vikten av att äta jod. Om vi tillgodoser sköldkörteln med naturligt jod förhindrar vi att den tar upp ev. radioaktivt jod i omgivningen.

När jag var liten fick man lära sig att äta salt som var berikad med jod. Vår sköldkörtel består av protein som byggs upp av jod och brist på jod kan orsaka struma. I och med tillsatsen av jod i bordssalt på 60-talet har antalet fall av struma minskat. i detta fall har vi använt en kunskap på ett positivt sätt.

En annan effekt som de intervjuade observerat vid olyckan var att växterna hade förlorat sin doft. Inte ens syrenerna med sin normalt starka doft kändes. De såg normala ut, men det var långt ifrån sanningen. Än idag är det förenat med hälsorisk att plocka blommor där.

I veckan presenterades en rapport om att våra grönsaker inte längre innehåller de nyttiga mineraler de en gång hade.De flesta har nog tagit för givet att det som såldes i mataffärerna var naturligt, nyttigt och självklart ofarligt att äta.

När ekologiska produkter en gång började säljas, undrade i varje fall jag, vad det egentligen innebar.
Nu framgår det alltmer att det ekologiska är det normala medan det normala ofta är behandlat eller besprutat på olika sätt.

Vem vill äta besprutad mat? Tag bort ordet ekologisk från varorna och skriv istället om och vilka gifter de innehåller. Om man på bananer, vindruvor och kaffe skriver, innehåller mycket starka nervgift, vem skulle då köpa dem? Det skulle troligen inte ens löna sig för affärerna att köpa in sådana varor, för ingen vill ha dem

Rationaliseringar och förädlingar av olika slag förändrar vår natur. Vi vet t.ex. att hårt förädlade rosor ofta förlorar sin doft, dvs. samma effekt som vid Tjernobyl.
Hur långt ska vi gå i vår strävan att manipulera naturen? Hur mycket tål naturen och hur mycket tål vi?

Vår natur är fantastisk och vi är helt beroende av att den behåller sin mångfald av djur och växter för att vi ska överleva. Vi måste därför alla hjälpa till så att det också blir så.

Eva