Bygghysteri

Klara kyrka Var man än är i Stockholm så ser man byggkranar. Nya stadsdelar dyker upp som svampar ur jorden. Det som var strövområden och platser för rekreation kan man inte se skymten av idag.

Har man varit ifrån Stockholm ett par år, är det nog svårt att hitta hem igen. Nya trafikleder är på gång, vilket naturligtvis är en förutsättning för att alla skall komma fram.

Det som förvånar är att inte infrastukturen färdigställs innan man börjar bygga. När man går runt i dessa nybyggda områden, så är både trottoarer och gator smala. Varför gör man inte ordentliga gångvägar där man kan mötas även om man går i par och låter cyklarna ha en egen bred fil.

På kontinenten finns det utrymme för boulevarder, det borde vi också kunna ha. Dessa bör dessutom kantas av träd eller buskar. Både vi och våra vänner fåglarna i storstaden behöver gröna oaser för att överleva. Även i villaområden förtätas det. Träd och buskar huggs ned för att ge plats åt nya hus. Snart ser man bara hustak. Fåglarna förlorar sina boplatser. Fågelsången försvinner i storstaden. Vi går mot en tyst vår om vi inte tänker oss för.

Jag jobbar på Klarabergsgatan intill Klara kyrka. När Hotell Continental revs, så framträdde utsikten mot Klara kyrka så som den en gång gjort. Det blev både luftigare och vackrare. Tyvärr byggs där nu ett nytt hus, som kommer skymma Klara kyrka än mer. Tänk om man istället för att bygga nytt gjort en järnvägspark där (mitt emot Centralen), som både resande och andra kunnat koppla av i.

/Eva