Inför valet 2021

POSK Solnas valfrågor och vår lista inför kyrkovalet 2021

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 19 september 2021- POSK Solna vill arbeta för att Solna församling ska:

  • Bli fri från styrning av partipolitiker
    Solna församling ska styras av medlemmar som har ett genuint intresse och engagemang för hela kyrkans verksamhet – inte av politiker som är valda utifrån ett politiskt parti. Huvudfrågorna i en församling är inte partipolitiska.
  • Vara en öppen och levande kyrka med rikt musikliv
    Kyrkan ska vara en öppen och levande mötesplats för alla åldrar i vardag och fest, i glädje och sorg. Solna församling har en kulturskatt och ett rikt musikliv, som POSK vill förvalta och utveckla vidare.
  • Solna POSK vill att alla, som bor och/eller arbetar i Solna ska känna sig välkomna till församlingens verksamheter. 
  • Barn, ungdomar och äldre ska känna sig inkluderade och vilja delta i församlingens aktiviteter

 

Rösta på POSK!

På vår kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i Solna församling finns följande personer:

1. Eva Gustafsson

2. Linda Cigéhn

3. Linnéa Forssell

4. Irene Strandgren

5. Jan Ersson

6. Ylva Famme

7. Sofia Springare

8. Anna-Lena Arrenborn

9. Ann-Charlotte Leijon

10. Hans Gustafsson

11. Marie Svensson

12. Inger Liljeström