Inför valet 2017

POSK Solnas valfrågor och vår lista inför kyrkovalet 2017

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 17 september 2017 – POSK Solna vill arbeta för att Solna församling ska:

  • Bli fri från styrning av partipolitiker
    Solna församling ska styras av medlemmar som har ett genuint intresse och engagemang för hela kyrkans verksamhet – inte av politiker som är valda utifrån ett politiskt parti. Huvudfrågorna i en församling är inte partipolitiska.
  • Vara en öppen och levande kyrka med rikt musikliv
    Kyrkan ska vara en öppen och levande mötesplats för alla åldrar i vardag och fest, i glädje och sorg. Svenska kyrkan har en rik kulturskatt och ett musikaliskt arv, som POSK vill förvalta och utveckla vidare.
  • Förvalta församlingens pengar på ett hållbart sätt
    Solna församlings egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktigt effektiv samt bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt. Solna församling har bland de högsta arvodena i landet för förtroendevalda. Vi vill sänka sammanträdesarvoden och se över lokalkostnader för att kunna satsa mer resurser på verksamhet för barn och ungdomar.

 

Rösta på POSK!

På vår kandidatlista för val till kyrkofullmäktige i Solna församling finns följande personer:

1. Eva Gustafsson

2. Elisabet Berggård

3. Jan Ersson

4. Linda Cigéhn

5. Ann Mari Lundholm

6. Hanna Holmlund

7. Sylvia Lindvall

8. Marie Svensson

9. Ulla Rönn

10. Linnea Forsell

11. Irene Strandgren

12. Ylva Famme

13. Eva Qvarfordt

14. Mattias Joelsson

15. Inger Liljeström