Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 40

Nils-Gunnar Lindh

f d folkhögskolelärare, f 1941

Om mig

Ordförande i dåvarande Östertälje kyrkoråd 1993-2006. Under 25 år föreståndare för Hagaberg folkhögskolas fritidsledarutbildning med socialpedagogisk in riktning.

22-001.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Betonar vikten av kyrkans diakonala arbete och ett gott samarbete med EFS missionsförening.