Kyrkofullmäktige Södertälje pastorat, kandidat nr 35

Anders Malmros

civilingenjör, f 1964

Om mig

Jag heter Anders Malmros och bor i Hovsjö i Södertälje.
Jag är utbildad ingenjör men har också utbildat mig till gymnasielärare inom matematik och teknik.
Jag arbetar inom vuxenutbildningen som matematiklärare. Jag har märkt att förutom matematikundervisning handlar mitt jobb mycket om att stötta stukade självförtroenden när det gäller matematik.
Jag är även medlem i Tveta kyrkokör.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan