Program 2022-2025

Lokala programmet för mandatperioden 2022-2025

Några skäl att rösta på POSK i valet 2021 till kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling


Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan (POSK) har som vision att vara en folkets kyrka där alla kan känna sig välkomna och finna gemenskap,stillhet och trygghet. 

POSK vill främja en demokratisk och öppen kyrka, obunden av partipolitik.

POSK vill förmedla att Svenska kyrkan har sin värdegrund i Bibeln och att den är en del av den världsvida kyrkan.

POSK vill att kyrkan värnar om alla människors lika värde.

POSK vill fördjupa det ekumeniska samarbetet och vara en brobyggare mellan kyrkor och människor av olika tro och etnicitet.

POSK vill att alla församlingens kyrkor ska vara öppna för regelbundna gudstjänster för alla åldrar.

POSK vill att församlingen fortsätter att satsa på arbetet för barn, konfirmander och äldre ungdomar. Den unga generationen är kyrkans framtid.

POSK vill satsa på musik både med konserter och med församlingens olika körer för såväl barn som vuxna.

POSK vill fortsätta att utveckla diakonin och gemenskapen i Klockaregården och stödja människor med olika behov. Liknande mötesplatser önskar vi se i alla delar av församlingen.

POSK arbetar för att Svenska kyrkan skall fortsätta sitt aktiva miljöarbete som del i ansvaret för hela skapelsen.

POSK stöder den internationella gruppens verksamhet i församlingen, både lokalt och globalt. 

POSK finns representerat i Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta instans. 


valprogram_posksoderkoping2021 (pdf)

¤ Vision och kortprogram 2022-2025 (Riks)
¤ Vision och program 2022-2025 (Riks)