Våra förtroendevalda

I senaste kyrkovalet till kyrkofullmäktige den 19 september 2021, så fick POSK 54,74 % av rösterna (13 mandat). Det gav oss följande representation i Söderköping S:t Anna församling för mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige
Ordinarie ledamöter
Beate Palm Scherl (>)
Gunnar Norlén (>)
Kerstin Elg (>)
Carl-Johan Ivarsson (>)
Niklas Schultz (>)
Gunnel Svensson (>)
Charlotte Flodin
Karl-Gunnar Främberg (>)
Rolf Engwall (>)
Christer Sundstrand (>)
Anne Sophie Norlén (>)
Karl-Gunnar Johansson
Barbro Larsson (>)

Ersättare
1. Kristina Boqvist (>)
2. Marianne Bokblad (>)
3. Sture Josephsson (>)
4. Anna-Maria Lindkvist (>)
5. Kerstin Rosén
6. Marianne Dahlström
7. Monica Tell Andersson


Källa: Valresultat (kyrkoval.svenskakyrkan.se)