Kandidater till kyrkofullmäktige

1. Per-Ewerth Lindgren Sunnanå / Skellefteå lands
2. Anneli Wahlin Näsström Fällbäcken / St Olovs
3. Curt Edvardsson Nyholm / Jörn-Boliden
4. Kersti Karlsson Kåge / Kågedalen
5. Dick Lundmark Norrlångträsk / Byske-Fällfors
6. Roger Larsson Moröbacke / St Olovs
7. Magnus Stenberg Sunnanå / Skellefteå lands
8. Lars Forslund Olofsberg / Kågedalen
9. Thomas Burström Degerträsk / Jörn-Boliden
10. Annika Hedlund Bertliden / Byske-Fällfors
11. Anna Lööf Bergsbyn / St Olovs
12. Andreas Philipsson Stensvedjan / Skellefteå lands
13. Per Lundberg Ersmark / Kågedalen
14. Åsa Lundman Boliden / Jörn-Boliden
15. Rosalie Keller Drängsmark / Byske-Fällfors
16. Birgitta Burström Eriksberg / St Olovs
17. Per-Olof Marklund Sörböle / Skellefteå lands
18. Lilian Nilsson Storkågeträsk / Kågedalen
19. Lars Sjöström Jörn / Jörn-Boliden
20. Gunnel K Lundmark Södra Ytterstfors / Byske-Fällfors
21. Gunnel Sandström Morö Backe / St Olovs
22. Helene Lindberg Medle / Skellefteå lands
23. Birgitta Olofsson Ersmark / Kågedalen
24. Margareta Edvardsson Nyholm / Jörn-Boliden
25. Gunnel Ek Kåge / Byske-Fällfors
26. Urban Karlberg Norrböle / St Olovs
27. Allan Forslund Södra Bergsbyn / Skellefteå lands
28. Barbro Nord Kusmark / Kågedalen
29. Erik Norberg Österjörn / Jörn-Boliden
30. Ulla Ekman-Karlsson Byske / Byske-Fällfors
31. Margareta Carlbäck Norrböle / St Olovs
32. Sofia Nyström Sjungande dalen / Skellefteå Lands
33. Kerstin Holmgren Boliden / Jörn-Boliden
34. Elisabeth Stenberg Finnträsk / Byske-Fällfors
35. Margareta Andersson Älvsbacka / St Olovs
36. Roland Åkerström Varuträsk / Skellefteå lands
37. Hans-Bertil Bergquist Finnforsfallet / Jörn-Boliden
38. Elisabeth Engberg Moröbacke / St Olovs
39. Gunhild Lundberg Olsson Medle / Skellefteå lands
40. Jan-Erik Wikström Boliden / Jörn-Boliden
41. Anders Wangby Älvsbacka / St Olovs
42. Martha Hellgren Centrum / St Olovs
43. Sandra Flank Eriksberg / St Olovs
44. Rolf Wikman Boviken / Skellefteå lands
45. Hans Nilsson Norra Hedensbyn / St Olovs