Kandidater till stiftsfullmäktige, Vadsbo kontrakt

1. Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

Johannes Ekström, 33-årig begravningsentreprenör som bor i Mariestad. Är bl.a. ideell ledare i Mariestads församling. Innevarande mandatperiod sitter jag som ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige och ersättare i stiftsstyrelsen och i kyrkomötet. Jag vill jobba för att Svenska kyrkan ska bli en fri kyrka på riktigt då kyrkan inte är en statskyrka längre och måste jobba utifrån nya förutsättningar.

2. Jane Bäckman, Töreboda, skatterevisor

Jag heter Jane Bäckman och bor i Moholm i Töreboda pastorat. I pastoratet är jag ordförande i kyrkofullmäktige, ordförande i Fägre församlingsråd, kyrkvärd, internationellt ombud, skutombud, körsångare och ideell medarbetare.

Som förtroendevald vill jag i första hand arbeta för:

  • ett utvecklat gudstjänstliv som innehåller musik och ideellt engagemang
  • att ideella medarbetare efterfrågas, uppmuntras och ges ansvar i församlingar
  • ett brett diakonalt arbete för att ta emot migranter på flykt och människor som har det svårt

3. Ingemar Lans, Mariestad, ingenjör

Pensionerad vägingenjör. Mångårigt engagemang i stiftets internationella arbete, Lutherhjälpen och stiftets internationella råd, som stiftsombud och ordförande. Innevarande mandatperiod ordinarie i stiftsfullmäktige och ersättare i domkapitlet. I Mariestads församling är jag ordförande i kyrkorådet och internationella utskottet. Kyrkvärd sedan 1975. Viktigt att kunna vara förtroendevald i kyrkan utan att ha bundenhet till något politiskt parti.

4. Eva Ekman, Mariestad, undersköterska

Pensionerad undersköterska. Jag är ordinarie ledamot i POSK:s stiftsstyrelse. Även i Mariestads församling, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Representant i Internationella utskottet, kyrkvärd och pryder altaren med blommor. Är volontär i Kyrkornas Sec Hand butik. Jag vill verka för en levande församling med gemenskap där vi har överseende för varandras olika åsikter, stärka de ungas betydelse inom kyrkan och värna om kulturarvet och naturresurser som stiftet förvaltar.

5. Ingemar Ekström, Mariestad, kyrkoherde emeritus

Jag vill arbeta i POSK för att kyrkans budskap ska finna nya fräscha former och skapa intressanta och aktuella mötesplatser när kyrkan nu genomgår så stora ekonomiska och strukturella förändringar. Viktigt att se att kyrkans verksamhet bygger på att många ideella krafter samarbetar med anställda.

6. Anne-Marie Askerlund, Mariestad, förskollärare

Anne-Marie Askerlund, förskollärare. Mariestads församling, kyrkvärd, ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i kyrkorådet och ordförande i begravningsutskottet.

7. Ulrika Åshagen, Karlsborg, diakon

Jag heter Ulrika Åshagen och bor i Mölltorps församling, Karlsborgs pastorat. Jag blir pensionär 1 sep efter att ha tjänstgjort som diakon i 43 år. Jag sjunger i kyrkokören i min hemförsamling, tjänstgör ibland som kyrkvärd, är ledamot i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Dessutom är jag ledamot i Internationella rådet i Skara stift.

8. Eva Posth, Töreboda, kyrkoherde

Jag har varit aktiv i Svenska kyrkan ända sedan jag som barn gick i söndagsskola i min hemkyrka i Väne-Ryr. 1988 prästvigdes jag för Skara stift och som präst möter jag människor i livets olika situationer och just mötet med människor är viktigt. Jag är född och uppvuxen på landet och jag har mest tjänstgjort på landsbygden. Den 1 juni börjar jag som kyrkoherde i Norra Billings pastorat. Det är ett typiskt landsbygdspastorat med många kyrkor. Vi måste ta ett gemensamt grepp om våra kyrkor, vilka berättar en del om vår kulturhistoria men kyrkan är inte bara historia utan vi måste vara en levande kyrka där vi fortsätter att möta människor. Det är en spännande utmaning för oss alla att hitta en bra balans mellan våra kyrkor och gudstjänstlivet i församlingarna.

9. Eva Bellinder, Lugnås-Ullervad, distriktssköterska

Lite kort om mig själv: Jag är kyrkvärd i Ullervads kyrka sedan ca 20 år. Är också medlem i kyrkokören sedan 1966.  Har arbetat som distriktssköterska men är pensionär sedan snart ett år. Jag är gift med Magnus, vi har fem barn och elva barnbarn. 

10. Helena Witting, Mariestad, församlingsassistent

Jag är 54 år och bor i Mariestad och har jobbat som församlingsassistent i Amnehärad-Lyrestads pastorat (jobbet avslutas 30/6). Jag sjunger i två körer i Mariestads kommun för att uppehålla mitt största intresse. Som ideell medarbetare i Mariestads församling är jag med i internationella gruppen och via den SKUT-ombud. Jag är också ersättare i fullmäktige och i valnämnden. Jag tycker det är viktigt att partipolitiken försvinner inom kyrkan och engagerar mig därför i POSK för att göra kyrkan och församlingen levande och för att sätta Jesus främst.

11.  Svante Jildenhed, Skövde, projektledare

12.  Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

13.  Helena Taubner, Hjo, doktorand

14.  Johanna Ekedahl, Skultorp, förskollärare

 

För kontaktuppgifter klicka på länken nedan:

stiftsfullmaktigelista-vadsbo-2017-1

Kontraktsombud: Ingemar Lans e-post: ingemar.050118537@telia.com