Kandidater till stiftsfullmäktige, Väne kontrakt

1   Inger Dafgård, Trollhätan, diakon

Har varit med i POSK sedan 1989 då mitt förtroendearbete startade med stiftsfullmäktige. Senare har jag också deltagit i stiftsstyrelsen och kyrkomötet. Jag har sedan barnsben varit engagerad i Svenska Kyrkan och har varit Diakon sedan 1973. POSK står för att vi är många som får en röst i kyrkan. Välkommen att lämna din röst till POSK.

 

2   Ann-Christin Helgegren, Vänersborg, säkerhetssamordnare

3   Anna Bergquist Stolt, Vänersborg, teamchef

Jag bor och verkar i Vänersborgs och Väne-Ryrs församling sedan många år. Jag har varit kyrkvärd ca 20 år och är teamchef sedan 2014. Att möta varje människa, utifrån dess behov, i våra verksamheter och på våra mötesplatser är något jag vill arbeta vidare med som förtroendevald. Vårt diakonala arbete anser jag vara centralt och det är i varje enskilt möte vi kan visa på vad kärleksbudskapet innebär. Svenska kyrkan kan göra skillnad!

4   Gunnar Einarsson, Vargön, Västra Tunhem

5   Fredrik Sahlin, Trollhättan, komminister

Jag heter Fredrik Sahlin, är 37 år gammal och arbetar vanligtvis som präst och arbetslagschef i Götalundens församling i Trollhättans Pastorat. För tillfället är jag dock föräldraledig och hemma med min son. Både på och utanför arbetet brinner jag för ungdomar och idealitet. Mitt eget ideella engagemang lägger jag främst i Scoutrörelsen och inom bågskyttesporten. Jag har själv känt den enorma kraft och glädje som ideellt arbete kan ge. Jag har sett ungdomar, som då de fått förtroendet att hjälpa och finnas till för andra, gjort saker som de aldrig trott att de skulle klara. Jesus sade: ”följ mig” och de första kristna kallades för vägen. Jag är övertygad om att satsning på ungdomar och ideellt arbete för andra människors skull är några av de viktigaste delarna om vi ska vara en kyrka som vill följa Jesus i dag.

6   Thomas Johansson, Västra Tunhem, bibliotekarie

7   Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

8   Gunvor Torstensson, Järpås, lärare, kyrkomötet

9   Ingemar Lans, Mariestad, ingenjör

10  Ove Larsson, Lidköping, ekonom, kyrkoråd

11  Andreas Paulsson, Borås, elektriker

12  Sofia Särdquist, Alingsås, arkivarie

Kontraktsombud: Inger Dafgård e-post:  inger.dafgard@telia.com