Kandidater till stiftsfullmäktige, Skara-Barne kontrakt

1. Stellan Carlberg, Skara, fastighetsingenjör

61år, bosatt i Öglunda tillsammans med hustrun Ellinor som arbetar som präst. Arbetar som fastighetsingenjör i Skara – Götene kommun. Är kyrkligt aktiv som gudstjänstfirare och i mån av tid körsångare. Har tidigare varit kyrkvärd och sitter för nuvarande som suppleant i stiftsfullmäktige. Som förtroendevald vill jag arbeta för en öppen och ekumenisk kyrka samt verka för att svenska kyrkan ska lyckas stoppa medlemstappet och istället få nya medlemmar. Det är även viktigt för mig att skapa en kyrka där alla med eller utan funktionsvariation kan känna sig välkomna och delaktiga.

2. Maria Jung, Skara, kvalitetschef

47 år och bor i Skara med min familj. Jag har alltid varit aktiv i kyrkan, sedan jag var barn. Det började med kyrkans barntimmar och barnkören, miniorer och juniorer, sedan ungdomskör och Kyrkans Ungdom. Jag var med i Kyrkans ungdoms representantskap för Skara stift i tonåren. I Skara har jag sjungit i Domkyrkokören och Oratoriekören. Under småbarnstiden har jag haft en paus från att engagera mig utanför hemmet. Nu är det dags igen.

Barn och ungdom ligger mig varmt om hjärtat, samt körverksamhet.

Som förtroendevald vill jag bidra till att Svenska Kyrkan skall betyda något för andra, främst barn och ungdomar, såsom den har betytt för mig. Där fick jag ett sammanhang att växa i och våra öppna diskussioner utmanade mig i mina föreställningar och lärde mig att se frågor från flera vinklar, med kärleksbudskapet i centrum. Framtiden börjar med barn och ungdomar. Där kan kyrkan göra skillnad!

 

 

4. Sture Kjell, Källby, kreditchef, egendomsnämnden

bor i Blomberg på Kinnekulle och till vardags kreditchef på Sparbanken Lidköping. Ledamot i Egendomsnämnden i Skara stift sedan 2010. Jag har mitt engagemang i kyrkan som gudtjänstfirare och medlem i EFS och är sedan flera år tillbaka med i styrelsen för Hjälmareds Folkhögskola. Som förtroendevald i stiftet vill jag bidra med den kunskap jag har från mitt yrkesliv och vara med och förvalta de tillgångar som anförtrotts oss så att de kan omsättas i ett växande församlingsliv.

3. Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

33-årig begravningsentreprenör som bor i Mariestad. Är bl.a. ideell ledare i Mariestads församling. Innevarande mandatperiod sitter jag som ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige och ersättare i stiftsstyrelsen och i kyrkomötet. Jag vill jobba för att Svenska kyrkan ska bli en fri kyrka på riktigt då kyrkan inte är en statskyrka längre och måste jobba utifrån nya förutsättningar.

5. Helena Taubner, Hjo, doktorand

Jag är doktorand och egenföretagare. Det som förenar mina många roller är mitt stora intresse för språk och kommunikation. Jag bor i Hjo och är gift med Rickard som är kantor. Jag medverkar i församlingen genom att vara ideellt engagerad och förtroendevald. Jag är (under innevarande mandatperiod) vice ordförande i kyrkorådet. Jag brinner för frågor om hur kyrkan kommunicerar, inte minst på nätet. Jag har ett stort kontaktnät inom kyrkan över hela landet.

6. Inger Dafgård, Trollhättan, diakon

7. Gunvor Torstensson, Järpås, lärare, kyrkomöte

8. Johanna Ekedahl, Skultorp, förskollärare

9. Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

10. Ingemar Ekström, Mariestad, kyrkoherde emeritus

11. Tomas Forsner, Lidköping, präst

12. Helena Lundborg, N Härene, lantbrukare

 

Kontraktsombud: Stellan Carlberg e-post: stellan.carlberg@skara.se