Kandidater från Skara stift, Kyrkomötet

1   Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

Jag bor i Skövde med min fru. Till familjen hör två vuxna barn och fyra barnbarn. Gudstjänst firar jag i S:ta Helena kyrka där jag är kyrkvärd. Som ledamot i församlingens kyrkoråd arbetar jag för att gudstjänst- och församlingslivet ska utvecklas och få de bästa förutsättningar även framåt. Jag är också ledamot i kyrkomötet och där vill jag fortsätta driva frågor om kyrkliga val och om ansvarsfördelningen mellan kyrkans nivåer. Valsystemet behöver bli enklare och billigare och med indirekta val skulle det garanteras att kyrkomötets ledamöter är förankrade i sina församlingar. Jag vill att kyrkans fokus ligger på församlingsnivån, för det är där människor samlas, det är där vi når våra medmänniskor och det är där vi finner gemenskapen med Kristus i centrum.

2   Sofia Särdquist, Alingsås, arkivarie

Bor i Alingsås med min familj, make och två snart vuxna döttrar. Jobbar som arkivarie på Riksarkivet. Jag är kyrkvärd och ordförande i vårt församlingsråd, och sitter och i kyrkorådet. Som förtroendevald vill jag utveckla den kyrkliga demokratin och medinflytandet för alla som deltar i gudstjänstliv och verksamhet, samt bidra med kompetens kring insyn och offentlighet, verksamhetsutveckling och styrning.

3   Jörgen Åkesson, Toarp, begravningsrådgivare

Bor i Målsryd, familj med fru och två vuxna söner, tjänstgör som representant i en begravningsbyrå i Borås och inte helt obekant som sångsolist i Sjuhäradsbygden. Nuvarande uppgifter i svenska kyrkan har jag som ordförande för kyrkogårdar och fastigheter i Toarps församling, ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige i Skara och ordinarie ledamot i stiftets egendomsförvaltning samt ersättare i kyrkomötet. Som förtroendevald i svenska kyrkan vill jag arbeta för en en tydlig, tillgänglig och trovärdig kyrka, lika fri från partipolitik som  den svenska kyrka som gjort sig fri från svenska staten år 2000, där vi har möjlighet att välja församlingstillhörighet och där de som är intresserade, engagerade och tror, bestämmer och leder kyrkan i framtiden med Jesus Kristus som centrum.

4   Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

Johannes Ekström, 33-årig begravningsentreprenör som bor i Mariestad. Är bl.a. ideell ledare i Mariestads församling. Innevarande mandatperiod sitter jag som ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige och ersättare i stiftsstyrelsen och i kyrkomötet. Jag vill jobba för att Svenska kyrkan ska bli en fri kyrka på riktigt då kyrkan inte är en statskyrka längre och måste jobba utifrån nya förutsättningar.

5   Johanna Ekedahl, Skultorp, förskollärare

Jag är gift och bor i en villa i Skultorp. Jag är utbildad förskollärare och lärare för fritidshem, arbetar på en förskola i Skövde.
Under nuvarande mandatperiod har jag varit ersättare i kyrkorådet i Skövde församling, varit delaktig i olika arbetsgrupper, internationella gruppen och kyrkoforum. Jag har även varit kyrkvärd i Sankta Helena kyrka.
Som förtroendevald vill jag att alla ska kunna känna sig välkomna till kyrkan och få ett gott bemötande både vid gudstjänsten och besöket. Samt att stärka de ideellas möjligheter att vara delaktiga i verksamheten som bedrivs i församlingen så väl unga och äldre.

6   Fredrik Sahlin, Trollhättan, komminister

Jag heter Fredrik Sahlin, är 37 år gammal och arbetar vanligtvis som präst och arbetslagschef i Götalundens församling i Trollhättans Pastorat. För tillfället är jag dock föräldraledig och hemma med min son. Både på och utanför arbetet brinner jag för ungdomar och idealitet. Mitt eget ideella engagemang lägger jag främst i Scoutrörelsen och inom bågskyttesporten. Jag har själv känt den enorma kraft och glädje som ideellt arbete kan ge. Jag har sett ungdomar, som då de fått förtroendet att hjälpa och finnas till för andra, gjort saker som de aldrig trott att de skulle klara. Jesus sade: ”följ mig” och de första kristna kallades för vägen. Jag är övertygad om att satsning på ungdomar och ideellt arbete för andra människors skull är några av de viktigaste delarna om vi ska vara en kyrka som vill följa Jesus i dag.

7   Andreas Paulsson, Borås, elektriker

Jag bor i Sjömarken utanför Borås ihop med min sambo och två barn. Jobbar som elektriker till vardags och är på min fritid aktiv i Caroli kyrka och församling. Har ett flertal förtroendeuppdrag, bl a ordförande i förskoleutskottet i Borås pastorat. Är kyrkvärd och med i en grupp som tjänstgör vid ett flertal gudstjänster under året. Bland många sysslor är en att hålla i söndagsskolan. Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan döper och konfirmerar fler, och engagerar fler ideella. Sen vill jag fortsätta att arbeta för och utveckla en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

8   Helena Taubner, Hjo, doktorand

Jag är doktorand och egenföretagare. Det som förenar mina många roller är mitt stora intresse för språk och kommunikation. Jag bor i Hjo och är gift med Rickard som är kantor. Jag medverkar i församlingen genom att vara ideellt engagerad och förtroendevald. Jag är (under innevarande mandatperiod) vice ordförande i kyrkorådet. Jag brinner för frågor om hur kyrkan kommunicerar, inte minst på nätet. Jag har ett stort kontaktnät inom kyrkan över hela landet.

9   Göran Rask, Alingsås, stiftskonsulent

10  Inger Dafgård, Trollhättan, diakon

11  Karl Lindqvist, Habo, lärare/författare

12  Tomas Forsner, Lidköping, präst

13  Eva Posth, Töreboda, kyrkoherde

14  Svante Jildenhed, Skövde, projektledare

15  Jane Bäckman, Töreboda, skatterevisor

16  Margareta Röllgårdh, Fristad, rektor

17  Ingemar Lans, Mariestad, ingenjör

18  Birgitta Hallenrud , Skövde, lärare

19 Gun Andersson, Habo, kyrkoråd

20  Jörgen Theander, Ulricehamn, supply chain manager

21  Bertil Rosén, Örslösa, präst

22  Anders Lahrin, Ulricehamn, IT-konsult

23  Stellan Carlberg, Skara, fastighetsingenjör

24  Peter Söderberg, Borås, tandläkare

25  Jörgen Bergsten, Skövde, lärare

26  Ingemar Ekström, Mariestad, kyrkoherde