Kandidater till stiftsfullmäktige, Kullings kontrakt

1  Bertil Hedlund, Vårgårda, präst

Vårgårdabo, prästvigd för Skara stift och jobbat inom EFS och kyrkan hela det yrkesverksamma livet. Med i EFS-föreningen i Vårgårda som numera är en samarbetskyrka. Ordförande för stiftelsen Lilleskog och ledamot i stiftsfullmäktige. Var med och startade Ideellt forum och fortsätter, utifrån bred erfarenhet, att verka för fortsatt ideellt engagemang och medlemmars delaktighet i kyrkan.

2  Rolf Wollert, Alingsås, kyrkoherde i Bjärke

Präst i Svenska kyrkan sedan 1965. Bor i Alingsås med min tonårige son.
100% engagerad i Bjärke församling som präst och kyrkoherde.
Vill använda min erfarenhet från storstad, liten stad, och landsbygd till att utveckla Svenska kyrkan till en plats för andligt sökande, längtan och uppfyllelse.

3  Gustaf Hansson, Alingsås, lektor, kyrkvärd

Bor i Alingsås och är bl a kyrkvärd i en samarbetskyrka (Svenska kyrkan – EFS). Pensionerad gymnasielärare i teknik och matematik. Brinner för mer lekmannaengagemang, barn- och ungdomsarbete samt att intresset för miljö- och klimatfrågor skall öka i kyrkan.

4  Lilli-Ann Grindsiö, Herrljunga, ekonom

Jag arbetar som kyrkokamrer i Herrljunga Pastorat sedan 25 år tillbaka.
Jag är gift och har två barn och 4 barnbarn. Jag har under många år varit kyrkvärd och tidigare ordförande i Mjäldrunga kyrkoråd. Som förtroendevald vill jag sprida kunskapen om vad kyrkan står för och hur viktigt det är att vara medlem.

5  Stellan Berglund, Alingsås, kyrkvärd

6  Göran Lewin, Alingsås, kyrkoherde emeritus (avliden)

7  Sofia Särdquist, Alingsås, arkivarie

Bor i Alingsås med min familj, make och två snart vuxna döttrar. Jobbar som arkivarie på Riksarkivet. Jag är kyrkvärd och ordförande i vårt församlingsråd, och sitter och i kyrkorådet. Som förtroendevald vill jag utveckla den kyrkliga demokratin och medinflytandet för alla som deltar i gudstjänstliv och verksamhet, samt bidra med kompetens kring insyn och offentlighet, verksamhetsutveckling och styrning.

8  Andreas Paulsson, Borås, elektriker

9  Jörgen Åkesson, Toarp, Begravningsrådgivare

10  Maria Jung, Skara, kvalitetschef

11  Åke Ekvad, Borås, rektor

11  Gunvor Torstensson, Järpås, lärare, ledamot kyrkomötet

Kontraktsombud: Sofia Särdquist e-post: sofia.sardquist@icloud.com