Kandidater till stiftsfullmäktige, Kålland-Kinne kontrakt

1     Sture Kjell, Källby, kreditchef, egendomsnämnden

Jag bor i Blomberg på Kinnekulle och är till vardags kreditchef på Sparbanken i Lidköping. Är ledamot i Egendomsnämnden i Skara stift sedan 2010. Jag har mitt engagemang i kyrkan som gudtjänstfirare och är även medlem och aktiv i EFS. Är sedan flera år tillbaka med i styrelsen för Hjälmareds Folkhögskola. Som förtroendevald i stiftet vill jag bidra med den kunskap jag har från mitt yrkesliv och vill vara med och förvalta de tillgångar som anförtrotts oss så att de kan omsättas i ett växande församlingsliv.

2    Gunvor Torstensson, Järpås, lärare, kyrkomötet

Mitt yrke är lärare men just nu sysslar jag med med biodling och lammproduktion
Jag är kyrkvärd i Järpås kyrka och firar söndaglig gudstjänst.
Som förtroendevald vill jag verka för att tydliggöra församlingsrådens roll och ansvar och vidare att förstärka utbildningen av förtroendevalda.

3   Anton Hasselberg, Tun, studerande, kantor

Mitt namn är Anton Hasselberg och jag bor i Karaby, Södra Kållands pastorat. De senaste två åren har jag studerat på kyrkomusikerutbildningen vid Skara Stifts folkhögskola i Hjo. Vid sidan av min utbildning har jag haft några mindre vikariat som musiker i vår kyrka, vilket tillsammans med skolans undervisning ökat mitt intresse för gudstjänstens form och liturgi. Mitt mål som förtroendevald är att verka för en kyrka som sätter sin tillit till Bibelns ord och som stolt vittnar om Jesus Kristus!”

4   Tomas Forsner, Lidköping, präst, stiftsfullmäktige

Nypensionerad kyrkoherde och kontraktsprost. Lång erfarenhet av kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkoråd. Styrelseledamot i Hjo folkhögskola. Brinner för levande gudstjänstliv med varm församlingsgemenskap, diakonal omsorg och fördjupning i tron.

5   Helena Lundborg, N Härene, lantbrukare, stiftsfullmäktige

Mitt stora intresse är jord och skog, som också är mitt yrke. I stiftsfullmäktige vill jag gärna vara med och påverka kyrkans förvaltning av prästlönetillgångarna.

6   Kerstin Hennersten, Örslösa, specialpedagog, kyrkofullmäktige

7   Carina Markén, Götene, lärare, kyrkofullmäkige

8   Ove Larsson, Lidköping, ekonom, kyrkoråd

9    Josefin Ingsén, Götene, lärare, studerande, internationell grupp

10   Maria Boklund, Råda, landsbygdsföretagare, kyrkoråd

11   Björn Sjöstedt, Götene, gymnasielärare, veniat

12   Niklas Roland, Otterstad, assistent, gudstjänstfirare

13  Jenny Höckert, Järpås, agronom, församlingsråd

14  Lars-Olof Bårström, Sunnersberg, agronom, kyrkoråd

15   Sten Eriksson, Kestad, kyrkogårdschef

16  Lars Gunnar Frisk, Lidköping, undersköterska, kyrkoråd

Kontraktsombud: Gunvor Torstensson e-post: gunvor@ledetjarpas.se