Kandidater till stiftsfullmäktige, Falköping-Hökensås kontrakt

1  Karl Lindqvist, Habo, lärare/författare

KF, FR.
Att utveckla gudstjänstliv, musik, sinnesro, arbeta diakonalt för våra nytillkomna

2  Agneta Nalbin, Mullsjö/Sandhem, hushållslärare

3  Gunnar Götlind, Falköping, f.d. stiftskonsulent

4  Gun Andersson, Habo Gustav Adolf, kyrkoråd

5  Per Carlsson, Habo, konsult, kyrkoråd

KF, KR, ekonomi.
Att utveckla mötesplatser för tro och livsfrågor och mänsklig gemenskap för alla åldrar

6  Vivan Andersson, Habo Gustav Adolf, kyrkoråd

7 Anders Lahrin, Ulricehamn, IT-konsult

8 Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

9 Andreas Paulsson, Borås, elektriker

10 Helena Taubner, Hjo, doktorand

11 Sture Kjell, Källby, kreditchef, egendomsnämnden

12 Jörgen Theander, Ulricehamn, supply chain manager

Kontraktsombud: Gun Andersson e-post: gunbrukforalla@gmail.com