Kandidater till stiftsfullmäktige, Billings kontrakt

1    Svante Jildenhed, Skövde, projektledare

Jag är 63-år och gift. Bor i radhus i Hentorp/Skövde och jobbar som projektledare på trafikverket i Skövde.
Just nu är jag kyrkvärd, kyrkorådsordförande i Skövde församling samt ledamot av domkapitlet och stiftsfullmäktige i skara stift.
Mitt mål som förtroendevald är att kyrkan ska kunna nå ut till fler och fler människor trots minskade resurser och att guds evangelium
ska spridas till fler. Vill också arbeta för att få fler ideella att aktivera sig i kyrkans arbete.

2   Johanna Ekedahl, Skultorp, förskolelärare

Jag är gift och bor i en villa i Skultorp. Jag är utbildad förskollärare och lärare för fritidshem, arbetar på en förskola i Skövde.
Under nuvarande mandatperiod har jag varit ersättare i kyrkorådet i Skövde församling, varit delaktig i olika arbetsgrupper, internationella gruppen och kyrkoforum. Jag har även varit kyrkvärd i Sankta Helena kyrka.
Som förtroendevald vill jag att alla ska kunna känna sig välkomna till kyrkan och få ett gott bemötande både vid gudstjänsten och besöket. Samt att stärka de ideellas möjligheter att vara delaktiga i verksamheten som bedrivs i församlingen så väl unga och äldre.

3   Helena Taubner, Hjo, doktorand

Jag är doktorand och egenföretagare. Det som förenar mina många roller är mitt stora intresse för språk och kommunikation. Jag bor i Hjo och är gift med Rickard som är kantor. Jag medverkar i församlingen genom att vara ideellt engagerad och förtroendevald. Jag är (under innevarande mandatperiod) vice ordförande i kyrkorådet. Jag brinner för frågor om hur kyrkan kommunicerar, inte minst på nätet. Jag har ett stort kontaktnät inom kyrkan över hela landet.

4   Bengt Andersson, Timmersdala, lärare

5   Sven-Arne Floryd, Skövde, systemförvaltare

6  Birgitta Hallenrud, Skövde, lärare

7   Stellan Carlberg, Skara, fatighetsingenjör

8   Jan Olof Elfwering, Skövde, ingenjör

9  Ulrika Åshagen, Mölltorp, diakon

10 Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

11 Håkan Djurberg Johansson, Skövde, ingenjör

12 Jane Bäckman, Töreboda, skatterevisor

13 Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

14 Eva Posth, Töreboda, kyrkoherde

Kontraktsombud: Per Lindberg e-post: per.lindberg.posk@telia.com