Kandidater till stiftsfullmäktige, Redvägs och Ås kontrakt

1    Jörgen Theander, Ulricehamn, supply chain manager

2   Jörgen Åkesson, Toarp, begravningsrådgivare

Bor i Målsryd, familj med fru och två vuxna söner, tjänstgör som representant i en begravningsbyrå i Borås och inte helt obekant som sångsolist i Sjuhäradsbygden. Nuvarande uppgifter i svenska kyrkan har jag som ordförande för kyrkogårdar och fastigheter i Toarps församling, ordinarie ledamot i stiftsfullmäktige i Skara och ordinarie ledamot i stiftets egendomsförvaltning samt ersättare i kyrkomötet. Som förtroendevald i svenska kyrkan vill jag arbeta för en en tydlig, tillgänglig och trovärdig kyrka, lika fri från partipolitik som  den svenska kyrka som gjort sig fri från svenska staten år 2000, där vi har möjlighet att välja församlingstillhörighet och där de som är intresserade, engagerade och tror, bestämmer och leder kyrkan i framtiden med Jesus Kristus som centrum.

3   Andreas Paulsson, Borås, elektriker

Jag bor i Sjömarken utanför Borås ihop med min sambo och två barn. Jobbar som elektriker till vardags och är på min fritid aktiv i Caroli kyrka och församling. Har ett flertal förtroendeuppdrag, bl a ordförande i förskoleutskottet i Borås pastorat. Är kyrkvärd och med i en grupp som tjänstgör vid ett flertal gudstjänster under året. Bland många sysslor är en att hålla i söndagsskolan. Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan döper och konfirmerar fler, och engagerar fler ideella. Sen vill jag fortsätta att arbeta för och utveckla en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

4   Rosemary Hedén, Seglora, ekonomiadministratör

5    Hans-Erik Linnros, Fristad, energi- och klimatrådgivare

6    Sven Fallenius, Borås, lärare 

7    Gunilla Bern Antonsson, Ulricehamn, präst

8    Bengt Nordh, Toarp, lärare

9   Jan Hjalmarsson, Sandhult, musiker

10  Margareta Röllgård, Fristad, rektor

11  Åke Ekvad, Borås, rektor

12  Marie Claesson, Borås, förskollärare

13  Peter Söderberg, Borås, tandläkare

14  Anders Lahrin, Ulricehamn, IT-konsult

15  Caroline Ahl, Borås, utbildningschef

16  Mats Brandt, Borås, officer

17  Helena Taubner, Hjo, dokorand

18  Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

Kontraktsombud:

Andreas Paulsson (Ås) e-post:   a.paulsson518@gmail.com

Anders Larin (Redvägs) e-post:  anders@linan.nu