10 ordinarie, 5 ersättare från POSK-listan

Av de cirka 500 röster som september 2017 lades för POSK-listan till Sigtuna kyrkofullmäktige förklarades 496 giltiga i slutliga rösträkningen av Uppsala stiftsstyrelse. Fyra POSK-kandidater tilldelades minst 25 personkryss och gavs därför företräde till de 10 POSK-mandaten.

Av POSK-listans 18 kandidater har tre anmält avsägelse under 2018 och 2019, en p g a uppdrag i Uppsala stift, en p g a ny folkbokföringsadress utanför församlingsgränsen samt en efter sin avsägelse av ersättarplats. Det gav - i jämförelse med räkningen direkt efter kyrkovalet - ett nytt namn bland ordinarie och två nya namn bland ersättare. Listan nedan uppdaterad efter Uppsala stiftsstyrelses omräkning 2019. /mars 2020/

Ordinarie, 10 platser

 1. Elisabet Bonnevier (kandidat 2) – Kyrkorådets ordförande
 2. Patrik Lundin (kandidat 5) – 1e ersättare i Kyrkorådet
 3. Björn Swartling (kandidat 17) – Ledamot i Valnämnden
 4. Margareta Karlsson (kandidat 1) – Ledamot i Kyrkorådet, Utskottsordförande
 5. Sigurd Zetterqvist (kandidat 3) – Kyrkofullmäktiges ordförande, 1e vice ordf. Valn.
 6. Inga-Lill  Skoglund (kandidat 4) – Ledamot i Kyrkorådet
 7. Christine Söderberg (kandidat 6) – Ledamot i Kyrkorådet
 8. Stefan Hammarbäck (kandidat 7) – Ersättare i Utskott
 9. Ragnhild Mattsson (kandidat 8) – Kyrkofullmäktiges valberedning, POSKs repr.
 10. Kerstin Propper (kandidat 9)

Ersättare, i tjänstgöringsordning:

 1. Kirsten Zetterqvist (kandidat 12) – 2e ersättare i Kyrkorådet
 2. Gustaf Hellgren (kandidat 13)
 3. Carina Nyman (kandidat 14)
 4. Anders Klasson (kandidat 16)
 5. Ester Lyttkens (kandidat 18)