POSK i Sävedalen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Sävedalens församling (Aktiv kyrka) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Partille pastorat består av församlingarna Furulund, Partille, Sävedalen.

POSK representeras av Aktiv kyrka i Partille och Sävedalen

Kontakt:
goteborg.stift@posk.se,
Ing-Marie Doshé och Anders Eriksson

Läs mer om POSKs arbete i Partille pastorat och kyrkovalet 2017 här.

Bild överst på sidan: Sävedalens kyrka. Foto: Jeanette Nilsson.