Våra kandidater 2017

Här nedan återfinns samtliga våra kandidater i valet till kyrkofullmäktige i Roslagens norra pastorat.

Kandidater till kyrkofullmäktige:

1 Kjell   Hellström Öregrund
2 Eje Mattsson Östhammar
3 Marie Ljung Eklund Öregrund
4 Karin Falk Valö
5 Ingemar Carlsson Östhammar
6 Eva-Lotta Berg Östhammar
7 Sara Hansson Östhammar
8 Birgitta Sandell Öregrund
9 Per-Olof Pettersson Rovsätra
10 Madeleine Jansson Harg
11 Inger Abrahamsson Gräsö
12 Torsten Molarin Öregrund
13 Agneta Orefalk Rovsätra
14 Lotta Ritenius Snesslinge
15 Anitha Jansson Hackbol
16 Gullevi Wahlund Valö
17 Betty Larsson Rovsätra
18 Solveig Eriksson Snesslingekulla
19 Margaretha Jacobsson Östhammar
20 Stig Hedlund Uckerö
21 Björn Eklund Öregrund
22 Britta Holmquist Östhammar
23 Eva-Gun Hellström Öregrund