Kandidat nr 2

Karin Lagerström

Leg lärare, Råda församling

Om mig

Jag bor I Mölnlycke med min man och våra tre barn. På fritiden sjunger jag i Loudn' Proud i Råda Församling, går på hundkurser och tränar/tävlar med vår hund, tränar själv, samt träffar ofta släkt och vänner. När jag har tid över läser jag gärna böcker.
Under senaste mandatperioden har jag suttit som ledamot i kyrkofullmäktige och i Kyrkorådet för Kyrkans Vänner som nu byter namn till POSK Råda.

IMG_5851

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En fri kyrka 

För mig är det viktigt att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Genom att engagera mig i kyrkans verksamheter och att vara kyrkvärd strävar jag efter att ta ansvar för mitt arbete som förtroendevald.

Församlingen i centrum

Församlingen är en viktig del i lokalsamhället och jag vill verka för att Råda församling ska fortsätta att vara en samlingsplats för olika människor där alla ska känna sig välkomna. Församlingens verksamhet för olika åldrar är en viktig del och jag hoppas kunna stödja det arbetet.

En kyrka som gör skillnad 

Genom församlingens arbete kan Råda verka för en hållbar utveckling. Jag vill verka för att hållbarhet ska genomsyra verksamheten och de beslut som tas.

Mångfald – en möjlighet

Jag vill verka för att Råda församling är en plats där alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, möts med respekt och välkomnas.