Kandidat nr 4

Björn Rödsta

Råda församling i Mölnlycke

Om mig

Förtroendevald sedan 2014 och för närvarande i Kyrkofullmäktige i Råda.
Jag är sedan länge en föreningsmänniska och har varit aktiv både inom ungdomsidrott och skola i Mölnlycke.
Jag vandrar gärna i skog och mark och tycker om känna det lugn som finns där.
Jag är gift och vi har två barn varav det ena redan flyttat ut och det andra bor fortfarande hemma hos oss i Mölnlycke.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Trygghet

Jag har ett stort intresse i att människor ska känna trygghet och finna mening med livet. Att känna att man är behövd och är en del av ett sammanhang är viktigt.

Gemenskap

Jag vill verka för att kyrkan skall vara en mötesplats för alla. Där skall man finna gemenskap och stöd. Det skall även vara en plats för kontemplation och eftertanke.

Inkluderande

Jag ser också att kyrkan kan vara utåtriktad till alla åldersgrupper och fylla en funktion där det övriga samhället inte räcker till. Kyrkan ska vara en plats dit man söker sig naturligt.