Värmestugan flyttar verksamheten till gamla pastorsbostaden till hösten

Detta är två verksamheter som Östersunds församling bedriver med egna medel och alla har fri tillgång till erbjudet deltagande.

Värmestugan flyttar

Församlingens diakonala verksamhet har haf en fast punkt på Prästgatan 51 där vi hyrt ett utrymme av Betelkyrkan. Nu är planerna att verksamheten kommer att flyttas till gamla pastorsbostaden viken är friställd då tidigare hyresgäster flyttat. Under året kommer lokalerna i gamla prästgården att anpassas till den nya verksamheten..Vi kommer att fortlöpande informera på vår hemsida hur och när verksamheten har överförts.
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland kallas det även kyrkans sociala arbete. Det handlar om delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Trots att det offentliga samhället byggt upp skyddsnät och ställt resurser till förfogande tillgodoser inte detta hela det mänskliga behovet. Kyrkans diakonala stöd i kris försöker tillgodose behov som ligger utanför den gängse begränsningen. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda. Det sociala arbetet kan även innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge hjälp och stöd.

En värmestuga kan även erbjuda enklare utbud av mat och förplägnad och förmedlar livsmedel med nyss passerat utgångsdatum från livsmedelsaffärer, restauranger med frukost och lunch. Dessutom bör det finns tvätt-och badmöjligheter i lokalen. Även tillgång till telefon och dator. Fortsättningsvis samarbetar personalen med Röda Korset i fråga om klädutdelning.
Vi i församlingen uppskattar det engagerade arbetet som personalen lägger ned.

Gamla kyrkan
Östersunds stad, som grundades 1794, tillhörde Brunflo församling från början.1834 beslöts att en ny kyrka skulle byggas på en " kålhage ovanför majorskan Borins gård.". Grunden grävdes av stadsborna själva och kyrkan byggdes i trä. Den stod färdig 1846 och blev senare reveterad (rappad) och målades i en gul nyans. Elektrisk ljus installerades 1900. Ett ofta återkommande problem med underhållet är behovet av lagningar av skador i rappningen som lätt uppstår. Trots ett utfört professionellt arbete av muraren är det ogörligt att lagningen ändå framträder tydligt.
Efter invigningen av Stora kyrkan 1940 har den fortsatt att vara lämplig lokal för gudstjänstutövning trots att den inte är så handikappvänlig. Söndagsgudstjänster kl. 18.00 är uppskattade liksom profanare lunchkonserter på onsdagarna kl. 12.00. Fritt inträde, se hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund/lunchkonsert-i-gamla-kyrkan

Gamla kyrkan byggd 1846. Tornet 20 meter högt.
Onsdagskonsert. Elvis i våra hjärtan.