Kandidat nr 1

Håkan Nilsson

Präst

Om mig

Jag har varit präst i Östersunds församling under många år och känner verksamheten väl. Har även arbetat som präst i Svenska kyrkan i Schweiz. Jag är ledamot av kyrkorådet och ekonomiberedningen.

posk-5353

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkans vardagsverksamhet med öppna kyrkorum och ett rikt utbud av olika aktiviteter. I barn-och ungdomsverksamhet, dagträffar och körverksamhet möter kyrkan människor i alla åldrar. Kyrkorummen är unika miljöer som inbjuder till eftertanke och andakt. I vardagsverksamheten skapas relationer och naturlig gemenskap i mötet med varandra. Detta är ett värdefullt komplement till gudstjänstlivet i helgerna. Jag vill verka för ett församlingsliv där kyrkan möter människornas behov av meningsfulla aktiviteter och andlighet under veckans alla dagar. Kyrkan ska vara en miljö där människor på ett naturligt sätt upptäcker det gudomliga i tillvaron.