Kandidat nr 6

Göran Ingebrand

F.d. Lagman

Om mig

Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat inom rättsväsendet, i huvudsak som domare. De sista 10 åren före min pension 2017 var jag lagman vid Östersunds tingsrätt. Mitt arbete har gett mig möjlighet till kontakter med människor i många olika skeden och situationer i livet. Dessa kontakter har varit väldigt inspirerande.

Göran 2

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag bor i Odensala och både jag och min familj  har varit engagerade i Odensalakyrkans verksamhet, allt sedan kyrkan byggdes 1985 – både som gudstjänstbesökare och som deltagare i olika verksamheter inom Kyrkan. Med den erfarenheten anser jag att distriktskyrkornas verksamhet för personer i olika åldrar och livssituationer är viktig och ska understödjas. Det är viktigt att kyrkan blir en mötesplats för alla åldrar.

Jag anser även att det är viktigt att till förtroendevalda i kyrkan väljs personer som har ett engagemang för kyrkans uppdrag. Ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomötet ska väljas av församlingarna genom indirekta val så att de har församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet.