Kandidater till Kyrkomötet från Härnösands stift

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ enligt svensk lag och väljes enligt demokratiska principer, något som annars ej är självklart, då svenska kyrkan till sin bekännelse är en apostolisk kyrka (Wikipedia).

Kyrkomötet sammanträder två gånger per år i Uppsala och mandatperioden är fyra år och en ny tar vid 2022. Rösträtt har den som fyllt 16 år och är döpt i Svenska kyrkan. Elva nomineringsgrupper finns som vaskar fram kandidater. Nomineringsgrupperna kan vara politiska partier men även andra frivilliga församlingar. Totalt har mötet 251 ledamöter, varav två representera kyrkor i utlandet. Biskoparna har rätt att delta men saknar rösträtt.

Inför kyrkovalet 2021 fanns på POSK:s lista följande 18 kandidater från stiftet.1 Leif Grip Torp, 2 Knapp Anna Eriksson Härnösand, 3 Håkan Nilsson Östersund, 4 Kerstin Lindh-Wallin Kramfors, 5 Mikael Lindé Ås, 6 Lena Persson Alsen, 7 Per Fredheim Timrå, 8 Karin Högberg Härnösand, 9 Kristina Kvist Alnö,10 Håkan Larsson Kramfors, 11 Anders Eriksson Åre, 12 Irene Nyquist Undersåker, 13 Tord Sundquist Borgsjö/Haverö, 14 Göran Ingebrandt Östersund, 15 Eva-Lena Demarin Alnö, 16 Sven-Åke Jakobsson Timrå, 17 Doris Persson Borgsjö/Haverö och 18 Olle Hollmer Alnö.