Värmestugan och Gamla kyrkan

Värmestugan
I församlingens diakonala verksamhet är Värmestugan på Kyrkgatan xx central. Vi hyr lokalen av Betelförsamlingen och är ett bra exempel på fungerande ekumik i vår stad.

Gamla Kyrkan
Kyrkan uppfördes 1834 och vid den tidpunkten tillhörde Östersund Brunflo som kyrklig församling. Kyrkan byggdes i timmer och blev senare rappad och gulmålad. Grunden grävdes av stadsborna själva och kyrkan togs i bruk slutligen 1846. Efter invigningen av Stora kyrkan 1940 fortsattes den att utnyttjas för kyrklig verksamhet såsom sedvanliga förrättningar och stående kvällsgudstjänster på söndagarna kl 18.00. Dessutom uppskattade lunchkonserter på onsdagarna kl 12.00 med fritt tillträde.

Värmestugan

Sidan är under uppdatering