Oskarshamn, Misterhult, Döderhult

Från och med 2014 ingår Misterhults församling i Södra Tjusts pastorat i Linköpings stift.

Döderhults församling och Oskarshamns församling tillhör Växjö stift. Det finns en POSK-grupp i Döderhult.