Oskarshamn-Döderhult

Från och med 2014 ingår Misterhult i Södra Tjusts pastorat.

Misterhults församling tillhör Linköpings stift.
Döderhult och Oskarshamn tillhör Växjö stift. En

Det finns en POSK-grupp i Döderhult.