Program för POSK i Örgryte pastorat 2022-2025

Med ett lokalt förankrat engagemang i Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar som innebär kännedom om verksamheten och gudstjänstlivet har POSKs kandidater möjlighet att ta beslut som gynnar församlingen och verksamheten lokalt.

Vi vill, vi kan och vi ska ta ansvar för Svenska kyrkan i hela Örgryte pastorat.

Under 2022-2025 kommer POSK i Örgryte pastorat fortsätta prioritera diakoni, musikverksamhet, sjukhuskyrkan och verksamhet för barn och unga.

Dessutom vill POSK verka för:

  • en gemensam diakonicentral i Örgryte pastorat
  • gemenskap över generationsgränserna
  • större delaktighet i församlingarna genom ideellt engagemang
  • utbildning av ideella ledare
  • större inflytande för församlingsråden över beslut som rör församlingar, så att besluten ligger nära verksamheten

Med ett lokalt förankrat engagemang i Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar som innebär kännedom om verksamheten och gudstjänstlivet har POSKs kandidater möjlighet att ta beslut som gynnar församlingen och verksamheten lokalt.

Vi vill, vi kan och vi ska ta ansvar för Svenska kyrkan i hela Örgryte pastorat.