Placering hajfenan A4 från Kärnhuset 2020-01-28 – bild