Kyrkoval 2021

Den 19 september 2021 går Svenska kyrkan till nytt val, för att välja förtroendevalda som ska styra kyrkan 2022-2025.
Här kommer du att hitta information om vad som händer i POSK i Örgryte pastorat samt övriga POSK inför valet.

Det kommer regelbundet ett nyhetsbrev om kyrkovalet från valkansliet. Det kan du prenumerera på här>>

Läs mer om kyrkovalet i Svenska kyrkan här>>

Praktiskt information om kyrkovalet från Svenska kyrkan här>>

I kyrkovalet 19 september 2021 kan alla medlemmar i Svenska kyrkan välja till tre nivåer.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat har 35 mandat. Örgryte pastorat består av fyra församlingar. Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte. Mandaten tillsätts med ledamöter som bor inom dessa fyra församlingar.

Kyrkofullmäktige tillsätter sedan ett kyrkoråd och fyra församlingsråd. Församlingsråden tillsätts efter hörande av samråd med varje församling.

www.svenskakyrkan.se/orgryte/fortroendevalda-i-orgryte-pastorat

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige består från 2022 av 65 mandat och mandaten tillsätts med ledamöter från hela Göteborgs stift. Stiftsfullmäktige har att tillsätta stiftsstyrelsen och beslutar om ekonomin för stiftet. Stiftsstyrelsen är bland annat ansvariga för församlingsgränser.

www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet

Kyrkomötet består av 251 ledamöter från hela landet. Göteborgs stift har ca 30 mandat av dessa och fem av dessa i sin tur är POSKare. POSK har under mandatperioden 2018-2021 sammanlagt 42 mandat av kyrkomötets 251 mandat och är dess andra största grupp. Kyrkomötet beslutar om kyrkoordningen och om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet