Kandidat nr 5

Mikael Palmqvist

Lärare, född 1974

Om mig

Är uppvuxen inom Missionkyrkan (numera Equmeniakyrkan). Är medlem i Svenska kyrkan sedan 2010.
Bor i Björkekärrs församling. Gift och är för närvarande föräldraledig med en snart ettårig dotter.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att människor ska möta en levande kyrka med Jesus Kristus i centrum.

Att vi har en mångfald i gudstjänsterna.

Att vi har bra verksamheter för barn och unga, där varje individ kan känna sig hemma och växa i tro.

Att vara kyrka i samhället genom att stärka och utveckla de diakonala verksamheter som finns.

Att vara närvarande kyrka mitt i livets svåra stunder såsom Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset är.